Start het kringgesprek

Doelgroep: 6+ (startvragen); 8+ (startvragen en verdiepingsvragen)

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld

  • Kijk jij weleens naar het Jeugdjournaal? Of lees je weleens een nieuwsbericht?
  • Wat is er leuk of interessant aan het nieuws?
  • Niet alles wat er gebeurt komt in de krant, op een nieuwswebsite of op het journaal. Wanneer is iets belangrijk genoeg voor het nieuws, denk je?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Wordt al het nieuws geschiedenis?
  • Wat is geschiedenis eigenlijk?
  • Welke gebeurtenissen uit de geschiedenis vind jij spannend of interessant?
  • Zou je door de tijd willen reizen? Waarom (niet)?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).