Start het kringgesprek

Doelgroep: 4+ 

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Ben jij wel eens iets of iemand kwijtgeraakt? Wat gebeurde er?
  • Wat voelde je toen dat gebeurde? En wat dacht je?
  • Wat kun je doen als je iets of iemand kwijtraakt?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Is zoeken moeilijk? Waarom (niet)?
  • Is zoeken voor iedereen even moeilijk? Of kunnen sommigen beter zoeken dan anderen?
  • Kun je alles wat je zoekt, vinden?
  • Waar zijn de dingen die je nooit meer terugvindt gebleven?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).