In deze opdracht gaan de leerlingen op zoek naar verbanden tussen (herkenbare) voorwerpen en geluiden uit huis en (herkenbare) plekken in huis.