Start het kringgesprek

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

 

  • Wie is jouw favoriete personage in het verhaal en waarom?
  • Waar speelt het verhaal zich af?
  • Welke plaatsen komen er allemaal voor in het verhaal?
  • Wat vind je van de geest die uit de lamp komt?
  • Wat zou jij vragen als je drie wensen mocht doen?
  • Wat denk je dat Aladdin heeft geleerd in het verhaal?

Verdieping

  • Wat denk je dat Aladdin heeft geleerd in het verhaal?
  • Is het hebben van rijkdom en macht belangrijker dan liefde en vriendschap?
  • Moedig de kinderen aan om na te denken over wat ze belangrijker vinden: het hebben van dingen of het hebben van goede relaties met anderen. Bespreek hoe het maken van keuzes die gebaseerd zijn op liefde en vriendschap kan bijdragen aan een gelukkiger en gezonder leven.

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).