Start het kringgesprek

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Welk land is jouw land?
  • Zou je in een ander land willen wonen? In welk land zou je willen wonen?
    Of: waarom niet?

Verdieping

  • Is het land waar je geboren bent jouw land? Waarom denk je dat?
  • Is het land van je familie jouw land? Waarom (niet)?
  • Kun je bij twee landen horen? Of bij drie? Hoe kan dat? Of: waarom niet?
  • Is het leuk om mensen of kinderen uit andere landen te ontmoeten?
    Waarom vind je dat?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).