Start het kringgesprek – doelgroep 3+

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Ben jij wel eens in een tuin geweest? Of heb je zelf een tuin?
  • Hoe is het om in de tuin te zijn? Wat zie je daar? Wat hoor je daar?

Verdieping

  • Ben jij liever binnen of buiten? Waarom?
  • Waar is binnen? En waar is buiten?
  • Wat kun je het beste binnen doen?
  • Wat kun je het beste buiten doen?
  • Zou je binnen een tuin kunnen maken? Hoe kan dat?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).