Start het kringgesprek

Doelgroep: 4+ (startvragen); 6+ (startvragen en verdiepingsvragen)

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Ben jij wel eens in een kunstmuseum geweest? Wat heb je daar gezien?
  • Is alle kunst mooi? Waarom vind je dat?
  • Welk kunstwerk vind jij mooi?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld

  • Wat is kunst?
  • Hoe weet je of iets kunst is? Waar merk je dat aan?
  • Kan iedereen kunst maken?
  • Moet je van kunst houden om een kunstwerk mooi te vinden?
  • Bestaan er dingen die iedereen mooi of waardevol vindt? Welke zijn dat?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).