Aansluitend: Start het kringgesprek

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Wat betekent ‘afscheid nemen’?
  • Hoe doe je dat, afscheid nemen? Kun je het voordoen?
  • Wat voel je als je afscheid neemt?
  • Van wie of wat heb jij afscheid genomen? Waarom deed je dat? En hoe?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Is afscheid nemen moeilijk of makkelijk? Hoe komt dat?
  • Mis je de mensen van wie je afscheid hebt genomen?
  • Wat is de beste manier om afscheid te nemen?
  • Is elk afscheid een nieuw begin? Waarom denk je dat?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).