Start het kringgesprek

Doelgroep: 4+ (startvragen); 6+ (startvragen en verdiepingsvragen)); 9+ (plusvragen)

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Wie vind jij de liefste?
  • Hoe weet je dat je van iemand houdt? Wat voel je dan?
  • Is liefde hetzelfde als vrienden zijn? Zo nee, wat is het verschil?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Wat is liefde?
  • Bestaan er verschillende soorten liefde? Welke zijn dat bijvoorbeeld?
  • Is liefde hetzelfde als verliefd zijn? Zo nee, wat is het verschil?
  • Heb je liefde nodig in je leven? Waarom (niet)?

Plusvragen

  • Kun je van iedereen houden? Waarom niet? Of: hoe doe je dat?
  • Maakt liefde je gelukkig? Waarom denk je dat?
  • Kun je houden van jezelf? Hoe doe je dat?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).