Uitleg
In deze opdracht mogen de kinderen hun eigen muzieknoot ontwerpen aan de hand van het format. Bespreek van tevoren eerst wat precies een muzieknoot is. Dit kan handig met behulp van DEZE WEBSITE. Hier hoor en zie je hoe de notenbalk en de verschillende noten werken.

Vertel vervolgens dat de noten een speciale kracht hebben; ze kunnen namelijk laten horen hoe ze zich voelen! Neem als voorbeeld een boze noot (zie printblad). Brainstorm met de kinderen hoe je ziet dat hij boos is. Brainstorm ook hoe de kinderen denken dat deze noot zou klinken (grommen, knarsen, sissen; etc.).

Kies voor de noten een van de basisemoties (blij, boos, verdrietig) als uitgangspunt, maar laat kinderen gerust meedenken als zij andere emoties kennen en willen uitvoeren. Bedenk vervolgens hoe een noot er qua kleur en ontwerp uit zou kunnen te zien. Een boze noot misschien wel met donkere of rode wolken… Of met bliksemschichten? En welke kleur zou een blije noot voor jou hebben? Alle antwoorden zijn hierin goed.

Wanneer ieder kind zijn eigen noot geknutseld heeft; kunnen de noten naast elkaar in de klas opgehangen worden: als 1 groot muziekstuk! Hiervoor kan als achtergrond de notenbalk gebruikt worden (zie printblad).

Evaluatie
Bespreek met de kinderen de notenbalk in de klas; en laat kinderen benoemen wat voor soort noten zij herkennen. Laat kinderen uitleg geven over hun noot; en hoe je aan de noot kunt zien wat voor soort emotie hij heeft.

Benodigdheden

  • Printblad noten
  • Printblad voorbeeld boze noot
  • Eventueel printblad notenbalk
  • Potloden/stiften/verf