Uitleg
Verdeel de klas in groepjes van 4; en deel ieder kind zijn noot uit. Laat de kinderen in de groepjes bij iedere noot een klank bedenken of een geluid (op de benen slaan; stampen etc.). De kinderen mogen nu hun noten op een rij leggen en vervolgens tekenen op notenbalk. Deze volgorde bepaalt dus de volgorde waarin de klanken voorkomen. Doe dit van tevoren eerst als leerkracht voor aan de groep.
Wanneer het groepje de notenbalk afheeft; mogen ze oefenen op het mini klankenmuziekstuk.

Afsluiting: zet op het digibord een basisbeat aan bijvoorbeeld onderstaand filmpje. Laat de groepjes een voor een hun mini muziekstuk presenteren: ga in fijn tempo door van het ene groepje naar het andere; (de beat kan blijven spelen).
Voor groep ½ kan gekozen worden om de uitvoering in de kring te doen: een voor een mag een kind zijn geluid laten horen.

Evalueren:

Neem van elk soort noot 1 kind die kort zijn geluid toelicht. Laat de groep bijvoorbeeld raden wat voor soort noot dit had kunnen zijn op de notenbalk.

Benodigdheden

  • Noten uit knutselopdracht
  • Printblad notenbalk
  • Apparaat om geluid af te spelen