Vervolgopdracht – na Bouw samen een land

 

Doelgroep: Groep 4

 

Nadat we een land hebben gebouwd, gaan we een brief schrijven aan de bewoners van dit land.

Print de brieven van de bijlage uit en laat de kinderen de invulbrief invullen.
Als ze klaar zijn, mogen ze ieder iets vertellen over hun brief. Wat hebben ze geschreven?