Start het kringgesprek

Doelgroep: 4+ (startvragen)

  • Waarmee speel jij graag?
  • Speel je ook weleens met iets dat geen speelgoed is?
    Kun je een voorbeeld bedenken?

Verdieping

  • Wat is spelen eigenlijk?
  • Is puzzelen ook spelen? Is sporten ook spelen? Is tekenen ook spelen?
  • Spelen jongens anders dan meisjes? Zo ja, wat is het verschil?
  • Spelen grote mensen ook weleens? Wat spelen zij?
  • Wat is leuker spelen: samen spelen of alleen? Waarom?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).