Start het kringgesprek

Doelgroep: 4+ 

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Waarvan hadden de biggetjes hun huisje gebouwd?
  • Wat kwam de wolf doen bij de biggetjes?
  • Waren de biggetjes slimmer dan de wolf? Waarom denk je dat?
  • Waar waren de biggetjes veilig? Hoe komt dat?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Waar voel jij je veilig?
  • Wat heb je nodig om je veilig te voelen?
  • Als je je niet veilig voelt, wat voel je dan?
  • Kun je bang zijn, terwijl je weet dat je veilig bent? Hoe kan dat?
  • Kun jij ervoor zorgen dat iemand zich veilig voelt? Op welke manier? Of: waarom niet?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).