In een onderzoekend kringgesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering. De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.
Doel: De leerlingen onderzoeken aan de hand van een gesprek de ervaringen uit voorgaande opdrachten en het begrip verdwijnen.

Let op!

 • Heb je de andere opdrachten uit de podcasts serie niet gedaan? Dan is het beter deze opdracht te doen zonder podcast. Speel dan niet de podcast af, daarin wordt verwezen naar eerdere opdrachten. Gebruik hiervoor alleen de gespreksvragen van de website. 
 • Voor deze opdracht moeten jullie in een kring komen zitten. In dit filosofische gesprek wisselen de leerlingen hun gedachten uit over ‘eindigheid’ en gaan zij een gezamenlijk denkproces aan. 
 • Het filosofische gesprek vindt plaats in in het midden van het podcast fragment. Aan het einde van het gesprek kan het laatste gedeelte worden afgespeeld. 
 • Houd tijdens het beluisteren van de podcast de vragen bij de hand.
 • Heb je alles voorbereid? Druk dan op play! Veel luister- en kijkplezier! 

Start het kringgesprek: 4+ 

 • Wat betekent verdwijnen?
 • Kun je drie dingen noemen die ooit zijn verdwenen?
 • Is het jammer als iets op gaat of verdwijnt? Waarom?
 • Bestaat er iets dat nooit zal verdwijnen? Zo ja, wat?
 • Bestaat er iets waarvan er genoeg is voor iedereen?Zo ja, wat?
  • Wat zou volgens jou nooit mogen verdwijnen in de wereld?

Verdieping 6+

 • Zijn dingen die op kunnen gaan bijzonderder dan dingen die nooit op kunnen gaan?
 • Kan iets op gaan zonder dat je het door hebt?
 • Kan de natuur op raken? Hoe ziet dat eruit?
 • Is de natuur belangrijk? Waarom?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).