Start het kringgesprek

Doelgroep: 7+

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Heb jij weleens een verhuizing meegemaakt? Ben je zelf weleens verhuisd (naar een andere kamer, een ander huis, een ander land)? Of maakte je bijvoorbeeld mee dat je opa ging verhuizen, je beste vriend of je school?
  • Wat gebeurt er bij een verhuizing?
  • Waarom verhuizen mensen?
  • Is het leuk om te verhuizen? Waarom vind je dat?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Is verhuizen een soort afscheid nemen? Waar neem je afscheid van als je verhuist?
  • Wat voel je als je afscheid neemt?
  • Wat neem je altijd met je mee, waar je ook naartoe zou gaan?
  • Is er na elk afscheid een nieuw begin?

Afsluiting
Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).