Theatergroep Knars maakt beeldende theatervoorstellingen met fantasievolle uitvindingen in een open constructie waarin alles zichtbaar is. Jeroen Molenaar en Nynke Gabeler vormen de kern van het dynamische gezelschap, dat nauw samenwerkt met theatermakers, beeldend kunstenaars, schrijvers en muzikanten.

Knars vertelt hedendaagse verhalen met actuele onderwerpen, waarmee ze jong en oud aanspreken. Observaties van mensen en hun dagelijkse bezigheden vormen de inspiratie voor nieuwe verhalen.

‘Knars vertelt verhalen met poppen en dingen, waarbij deze objecten ineens van vorm of betekenis kunnen veranderen. De toeschouwer moet al zijn fantasie gebruiken om het verhaal te volgen.’ – Michael van Hoogenhuyze, kunsthistoricus

Volg op social media