Start het kringgesprek

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Wat is jouw lievelingsboek? Waarom?

Verdieping

  • Zijn alle boeken leuke boeken? Waarom (niet)?
  • Kan een boek je vrolijk maken? Hoe kan dat?
  • Kan een boek je bang maken? Hoe kan dat?
  • Is wat een boek staat echt gebeurd?
  • Kan een boek je vriend zijn? Waarom denk je dat?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).