Start het kringgesprek

Doelgroep: 4+ (startvragen); 6+ (verdiepingsvragen); 9+ (plusvragen)

Start
Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

 • Zou jij een superheld willen zijn?
 • Welke superheld zou je willen zijn?
 • Wie zou jij graag willen redden?
 • Moet je dapper zijn om een held te worden?

Verdieping
Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

 • Wat is het verschil tussen een echte held en een superheld?
 • Zou jij graag een echte held willen zijn?
 • Wat heb je nodig om een held te worden?
 • Wie is voor jou een held?

Plusvragen

 • Kan iedereen een held zijn? Waarom (niet)?
 • Worden helden beroemd? Waar hangt dat vanaf?
 • Wanneer zou jij graag wat heldhaftiger willen zijn?

Afsluiting
Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).