Start het kringgesprek

Doelgroep: 3+ (startvragen); 4+ (verdiepingsvragen)

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Heb jij weleens iets gedeeld? Wat was het? En met wie?
  • Wat voel je als je iets deelt?
  • Is het leuk om iets te delen? Vind je het weleens moeilijk?
  • Deel je omdat je het zelf wilt, of moet het van je vader, moeder of de juf?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Wat is samen delen?
  • Is het goed om iets te delen? Waarom vind je dat?
  • Wat zou je nooit willen delen? Waarom niet?
  • Wat wil je met iedereen delen?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).