Start het kringgesprek

Doelgroep: 8+ (startvragen)

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Haal jij graag een frisse neus?
  • Heb je weleens iets gemerkt van luchtvervuiling?
  • Wat is luchtvervuiling?

Verdieping
Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Van wie is de lucht? En voor wie is de lucht? Is de lucht er vooral voor de mensen, of ook voor dieren, bomen en planten?
  • Vind je dat de mensen goed voor de lucht zorgen? Zou het beter kunnen?
  • Denk je dat de mensen goed voor de aarde zorgen? Waarom (niet)?
  • Kunnen de aarde en de lucht voor zichzelf zorgen? Waarom denk je dat?
  • Hoe zou het zijn als alle lucht, alle zeeën en alle natuur schoon en fris was? Zou je daarvan genieten?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).