Start
Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Ben jij weleens bang in het donker? Hoe komt dat?
  • Wat voel je als je bang bent? En waar voel je het?
  • Wat doe je als je bang bent?

Verdieping
Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Waar kun je allemaal bang voor zijn?
  • Wat is enger: dingen die echt bestaan, of de dingen die je hoofd zelf verzint?
  • Denk je dat iedereen weleens bang is?
  • Wie zijn banger: kinderen of grote mensen? Waarom denk je dat?
  • Wat kun je doen om minder bang te zijn?

Afsluiting
Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.