Start het kringgesprek

Doelgroep: 4+

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Met wie werk jij weleens samen?
  • Wat vind je leuk om samen te doen?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Wat is samenwerken?
  • Is samen spelen ook samenwerken? Of samen sporten? Waarom (niet)?
  • Is samenwerken moeilijk of makkelijk? Waarom vind je dat?
  • Wat is leuker, samenwerken of alleen werken? Waarom?
  • Welke dingen kun je beter samen doen?
  • Welke dingen kun je beter alleen doen?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).