Start het kringgesprek

Doelgroep: 4+ 

Stel één of meer ervarings- en belevingsvragen, bijvoorbeeld:

  • Probeer jij weleens iets uit te vinden?
  • Wat heb jij uitgevonden? Hoe heb je dit uitgevonden?
  • Welke uitvinding heb jij nodig? Wat zou voor jou een handige of belangrijke uitvinding zijn?

Verdieping

Stel één of meer onderzoekende, filosofische vragen, bijvoorbeeld:

  • Wat is een uitvinding eigenlijk?
  • Is alles een keer uitgevonden?
  • Bestaan er goede en slechte uitvindingen? Kun je een voorbeeld bedenken?
  • Kan iedereen een uitvinder zijn? Waarom niet? Of: op welke manier?
  • Hebben we uitvinders nodig? Waarom denk je dat?

Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Informatie voor de leerkracht

In een onderzoekend gesprek leren de kinderen van elkaar – van elkaars ervaringen, ideeën en verwondering.

De leerkracht is gespreksleider en faciliteert het gesprek door vragen te stellen en een veilige, respectvolle dialoog te waarborgen.

Een paar tips:

Spreek af dat de kinderen mogen vertellen wat zij denken, weten en voelen, en dat alle antwoorden altijd goed zijn;

Hanteer enkele gespreksregels zoals ‘Steek je hand op als je iets wilt vertellen’ en ‘Als een ander praat, luister je stil en aandachtig’;

Laat je eigen mening en kennis buiten het gesprek. Luister zonder oordeel naar de kinderen en waardeer hun ideeën (ook als ze anders zijn dan je verwacht).