In deze opdracht gaan de kinderen net als de ijsberen uit de voorstelling aan de slag met het maken van een eigen voertuig; geheel van afval en gebruikte materialen! In deze opdracht worden kinderen ook aangespoord om kritisch om zich heen te kijken. Wat doen wij met ons afval en hoe kan dit effect hebben op de natuur en de dieren op de Noordpool?

Filosoferen

Verkassen (op zoek naar een betere plek)

Kringgesprek